TZ Ravna Gora

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora - TEKSTUALNI DIOŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je
 

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15.

U prilogu se nalazi tekstualni dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.