TZ Ravna Gora

Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora - grafički dioŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR
Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalaze sljedeći grafički prilozi vezani uz Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina
3.a. Uvjeti za korištenje i zaštitu (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora)
3.b. Uvjeti za korištenje i uređenje (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora)
4.3. Građevinska područja naselja – 4/3
4.4. Građevinska područja naselja – 4/4
4.5. Građevinska područja naselja – 4/5

 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.