TZ Ravna Gora

Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna GoraŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donijelo je Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.