TZ Ravna Gora

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna GoraŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

 

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanja u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora je Lidija Jovanović.

Jedinstveni upravni odjel ima svoje odsjeke kao unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:

- Odsjek za opće poslove
- Odsjek za proračun i financije
- Odsjek za komunalni sustav

Odsjekom upravlja voditelj odsjeka, koji organizira i usklađuje rad odsjeka.

 


Pošaljite upit

  • Kontakti
Lidija Jovanović, dipl.oec. - Jedinstveni upravni odjel - Pročelnik<br />
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije

Lidija Jovanović, dipl.oec.Jedinstveni upravni odjel - Pročelnik
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije

Pošaljite upit

Ivana Radočaj, mag.oec. - Voditeljica Odsjeka za opće poslove

Ivana Radočaj, mag.oec.Voditeljica Odsjeka za opće poslove

Pošaljite upit

Dora Podobnik, bacc.ing.traff. - Referent za opće poslove

Dora Podobnik, bacc.ing.traff.Referent za opće poslove

Pošaljite upit

Margareta Jurković, dipl.ing.građ. - Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav

Margareta Jurković, dipl.ing.građ.Voditeljica Odsjeka za komunalni sustav

Pošaljite upit

Franjo Mance, oec. - Viši referent - komunalni redar

Franjo Mance, oec.Viši referent - komunalni redar

Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.