TZ Ravna Gora

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna GoraŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

 

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanja u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora: Lidija Jovanović

 


Pošaljite upit

  • Kontakti
Lidija Jovanović, dipl.oec. - Jedinstveni upravni odjel - Pročelnik<br />
Voditelj odsjeka za proračun i financije

Lidija Jovanović, dipl.oec.Jedinstveni upravni odjel - Pročelnik
Voditelj odsjeka za proračun i financije

Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.