TZ Ravna Gora

Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora - GRAFIČKI DIOŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR
Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalazi grafički dio Prostornog plana:

1.    Korištenje i namjena površina
2.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav
3.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav
4.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije
5.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i zaštitu
6.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje
7.    Građevinska područja naselja – 4/1
8.    Građevinska područja naselja – 4/2
9.    Građevinska područja naselja – 4/3
10.    Građevinska područja naselja – 4/4
11.    Građevinska područja naselja – 4/5
12.    Građevinska područja naselja – 4/6

 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.