TZ Ravna Gora

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna GoraŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015. godine, s početkom u 18,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.


Dnevni red sjednice:

1. Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2014./2015. godinu
2. Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2015./2016. godinu
3. Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. Godinu
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koja će se obavljati putem ugovora – zimska služba na nerazvrstanim cestama na području Općine Ravna Gora
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ravna Gora za 2014. godinu
10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora
11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje građevinskog zemljišta
12. Prijedlog Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
13. Suglasnost Primorsko – goranskoj županiji da Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj OGŽ-a postane županijski proračunski korisnik
 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.