TZ Ravna Gora

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINUŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 9/19), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: opcina-ravna-gora@ri.t-com.hr do 30. studenog 2020. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, uključujući i ostale dokumente:

- JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Ravna Gora za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
- Prijedlog PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.