TZ Ravna Gora

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2021. godinuŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA 
za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2021. godinu

 

koji se nalazi u prilogu

 

 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.