TZ Ravna Gora

PRIJEDLOG IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za JAVNU RASPRAVUŠifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR

6. studenog 2018. godine započinje javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 13. studenog 2018. godine.

Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.

U prilogu se nalazi tekstualni i grafički dio Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost


Pošaljite upit

 • Vezani dokumenti
 1. I Tekstualni dio - Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna PPU Općine Ravna Gora(.pdf - 378,88 KB)
 2. II Obrazloženje(.pdf - 285,04 KB)
 3. III Grafički dio - 1. Korištenje i namjena površina(.pdf - 4,17 MB)
 4. III Grafički dio - 2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav(.pdf - 3,78 MB)
 5. III Grafički dio - 2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav(.pdf - 3,94 MB)
 6. III Grafički dio - 2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije(.pdf - 3,68 MB)
 7. III Grafički dio - 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i zaštitu prostora(.pdf - 4,16 MB)
 8. III Grafički dio - 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje prostora(.pdf - 3,86 MB)
 9. III Grafički dio - 4.1. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/1(.pdf - 904,64 KB)
 10. III Grafički dio - 4.2. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/2(.pdf - 524,54 KB)
 11. III Grafički dio - 4.3. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/3(.pdf - 829,54 KB)
 12. III Grafički dio - 4.4. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/4(.pdf - 931,18 KB)
 13. III Grafički dio - 4.5. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/5(.pdf - 1,26 MB)
 14. III Grafički dio - 4.6. Građevinska područja naselja - Građevinska područja naselja - 4/6(.pdf - 607,63 KB)
 15. IV Prilog 1. Osjetljivost prostora Općine Ravna Gora(.pdf - 3,97 MB)
 16. V Sažetak za javnost (.pdf - 183,58 KB)
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.