TZ Ravna Gora

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana - GRAFIČKI DIOŠifra artikla:

 • Cijena: HRK~0,00 EUR
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je 
 
PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
(nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana)
 
Isti je objavljen u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 4/2016.

U prilogu se nalazi GRAFIČKI DIO pročišćenog elaborata Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 
 

1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav
2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije
3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i zaštitu
3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje
4.1. Građevinska područja naselja – 4/1
4.2. Građevinska područja naselja – 4/2
4.3. Građevinska područja naselja – 4/3
4.4. Građevinska područja naselja – 4/4
4.5. Građevinska područja naselja – 4/5
4.6. Građevinska područja naselja – 4/6

 


Pošaljite upit

 • Vezani dokumenti
 1. 1. Korištenje i namjena površina - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,76 MB)
 2. 2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,30 MB)
 3. 2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,46 MB)
 4. 2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,23 MB)
 5. 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i zaštitu - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,66 MB)
 6. 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 3,38 MB)
 7. 4.1. Građevinska područja naselja - 4/1 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 710,27 KB)
 8. 4.2. Građevinska područja naselja - 4/2 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 505,92 KB)
 9. 4.3. Građevinska područja naselja - 4/3 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 768,78 KB)
 10. 4.4. Građevinska područja naselja - 4/4 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 914,96 KB)
 11. 4.5. Građevinska područja naselja - 4/5 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 1,10 MB)
 12. 4.6. Građevinska područja naselja - 4/6 - pročišćeni elaborat nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana(.pdf - 576,00 KB)
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.