TZ Ravna Gora

Novosti

04.05.2021.

Obzirom da je na području Općine Ravna Gora, ali i ostalih jedinica lokalnih samouprava s područja Gorskog kotara i šire, zabilježena sve veća brojnost glodavaca, Općina Ravna Gora ponovno će provest radnje deratizacije javnih površina. Za deratizaciju privatnih površina (okućnica, podrumskih prostorija) mještani prijavu mogu izvršiti pozivom na broj Odsjeka za komunalni sustav Općine Ravna Gora. Više informacija u nastavku…

01.03.2021.

Provedena hvalevrijedna humanitarna akcija „Petrinjčici od srca“ u organizaciji Društva „Naša djeca“ Ravna Gora, Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora te Općine Ravna Gora

20.01.2021.

Na temelju poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima, Općina Ravna Gora podnijela je zahtjev za sufinanciranje projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Ravna Gora“. Projekt podrazumijeva zamjenu energetski neučinkovite i ekološki neprihvatljive javne rasvjete na području Općine Ravna Gora sa LED tehnologijom (unapređenje energetske učinkovitosti).

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.