TZ Ravna Gora

Javni natječaj

05.10.2020.

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportaša (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15 i "Službene novine Općine Ravna Gora", broj 9/2020), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

05.10.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016), Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 3-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

08.06.2020.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/20), Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

06.04.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 2-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

10.02.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisuje Naječaj br. 1-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

24.09.2019.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne poslove, utvrdilo je LISTU KANDIDATA prijavljenih za navedeno radno mjesto koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te upućuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.