TZ Ravna Gora

Javni natječaj

05.10.2020.

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportaša (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15 i "Službene novine Općine Ravna Gora", broj 9/2020), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. prema kriterijima postignutih sportskih rezultata

05.10.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016), Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 3-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

08.06.2020.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/20), Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

06.04.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisuje Natječaj br. 2-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

10.02.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/2016) Općina Ravna Gora raspisuje Naječaj br. 1-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.