TZ Ravna Gora

NATJEČAJ br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

22.08.2022.

Općina Ravna Gora raspisuje
 
N A T J E Č A J br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora
U zakup na vrijeme od 5 godina daju se sljedeći poslovni prostori:
 
Dom kulture, I. G. Kovačića 138, Ravna Gora 
- poslovni prostor prizemno lijevo
- poslovni prostor suteren lijevo sa sanitarnim čvorom
- poslovni prostor br. 7
- poslovni prostor br. 8
 
Poslovna zgrada, I.G.Kovačića 176 a, Ravna Gora
- poslovni prostor br. 1
 
Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora
- poslovni prostor br. 1,2 i 3 i skladište
- poslovni prostor br. 18 (15)
- poslovni prostor br. 14
- poslovni prostor br. 23 i 24 
- poslovni prostor br. 37
 
Gore navedeni poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, pozivom na broj telefona: 051/829-456 ili 051/829-455.
Pisane ponude sa svom pratećom dokumentacijom definiranom Natječajem dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2022“ zaključno do ponedjeljka - 29. kolovoza 2022. godine do 12,00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održati će se u ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine, u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, a nepotpune i nepravodobno poslane ponude Povjerenstvo neće razmatrati.
 
Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu, zajedno s ponudbenim obrascem.
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.