TZ Ravna Gora

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2021. godinu

14.07.2021.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje

JAVNI POZIV

radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2021. godinu,

i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2021. godinu.

Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.
Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora za 2021. godinu dodjeljuje se i novčana nagrada čija je ukupna visina utvrđena Proračunom Općine Ravna Gora.

Pisani prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora zaključno do srijede, 18. kolovoza 2021. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija dostupno je u samom Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, kao i pozivom na broj telefona: 051/829-450

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.