TZ Ravna Gora

Općina Ravna Gora objavila Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2021. godini

17.06.2021.

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2021. godini.
 
Predmet Javnog poziva je izbor najljepše uređene obiteljske kuće s okućnicom, pročelja kuće i balkona u 2021. godini, u sljedećim kategorijama:
1. Najljepše uređena okućnica privatne kuće ili smještaja u domaćinstvu
2. Najljepše uređeno pročelje privatne kuće 
3. Najljepše uređen balkon privatne kuće ili višestambene zgrade.
 
Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 300,00 kn.
 
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani mještani s prebivalištem na području Općine Ravna Gora, a čija se privatna kuća/smještaj u domaćinstvu/stan u višestambenoj zgradi nalazi na području Općine Ravna Gora.
 
Pravo sudjelovanja nemaju osobe kojima je nagrada za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće ili balkon dodijeljena u posljednje dvije godine, računajući od tekuće godine u kojoj je objavljen predmetni Javni poziv.
 
Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti poštanskim putem ili osobnom predajom ispunjenog i potpisanog prijavnog obrasca s pripadajućim fotografijama (najviše tri fotografije) na adresu Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, kao i elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@ravnagora.hr
 
Prijavni obrazac može se preuzeti u Odsjeku za opće poslove Općine Ravna Gora, ured broj 8, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na službenoj mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr).
 
Rok za prijavu je 1. listopada 2021. godine.
 
Više informacija u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.