TZ Ravna Gora

JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020

19.02.2020.

Na temelju zaključka Kolegija Općinskog načelnika od 19. veljače 2020. godine, Općina Ravna Gora objavljuje
 
JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020
 
Predmet Javnog poziva je prodaja okvirne količine stabala na panju prema Rješenju o izvršenoj nužnoj doznaci stabala KLASA: UP/I-321-02/20-07/16, URBROJ: 525-11/0624-20-2 od 6.2.2020. godine i to:
 
- bukva ogrjev 20 m3
- smreka celuloza 180,00 m3
- smreka trupci 25,00 m3
 
na katastarskoj čestici 214 k.o. Stara Sušica, pored Dvorca u Staroj Sušici.
 
Na Javni poziv mogu se javiti obrti i tvrtke registrirane za šumarstvo, sječu i usluge povezane s njima, a ponuđač je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli. 
 
Krajnji rok za dostavu ponude je 28. veljače 2020. do 12,00 sati bez obzira na način dostave, i to u pisarnicu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, soba br. 8.
 
Za najpovoljniju ponudu smatrat će se ona s najvećom ponuđenom ukupnom cijenom. 
 
Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog poziva, koji se nalazi u prilogu, kao i ponudbeni list za kupnju drvne mase na panju.
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.