TZ Ravna Gora

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto: viši stručni suradnik za komunalne poslove

04.09.2019.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
 
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto:
- viši stručni suradnik za komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica.
 
Rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2019. godine.
 
Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja (koji se nalazi u prilogu), kao i u Obavijesti i uputama. 
TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.