TZ Ravna Gora

Objava Javne rasprave o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

28.10.2018.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora, na 77. Kolegiju, održanom dana 24. listopada 2018. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će osam (8) dana.

Javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 6. studenog 2018. godine i trajat će do 13. studenog 2018. godine.

Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Stoga se pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 9. studenog 2018. godine (petak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.