TZ Ravna Gora

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu

02.02.2018.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU,
KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU

 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2018. godini.

Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito, odnosno aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr), a mogu se preuzeti i u Odsjeku za opće poslove (Općina Ravna Gora), Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi programa i projekata pripremljeni u skladu s Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje dostavljaju se zaključno do 5. ožujka 2018. godine u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom u Odsjek za opće poslove Općine Ravna Gora, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Ravna Gora
 Jedinstveni upravni odjel
Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu”

(u obzir dolaze i programske te projektne prijave s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine).  


Javni natječaj i ostala natečajna dokumentacija dostupni su putem sljedeće poveznice http://www.ravnagora.hr/product/1682/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-za-zadovoljenje-javnih-potreba-u-kulturi-i-sportu-kao-i-programa-i-projekata-udruga-gradana-koje

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.