TZ Ravna Gora

Sufinanciranje programa i projekata udruga u 2017. godini

27.03.2017.

Nastavlja se i pozitivna suradnja s udrugama kroz financijsku podršku od strane Općine Ravna Gora za potrebe u kulturi i sportu za 2017. godinu. Predviđena sredstva za kulturu iznose 180.975,00 kuna, dok je za sport osigurano 268.584,00 kuna. Za ostale udruge čiji su programi i projekti od interesa za opće dobro predviđena su sredstva u iznosu od 90.725,00 kuna. Navedena sredstva raspoređena su na temelju provedenog javnog natječaja za udruge građana koje djeluju na području općine Ravna Gora. Visina odobrenih sredstava ostala je na razini sredstava dodijeljenih tijekom 2016. godine.

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.