TZ Ravna Gora

Objavljen JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

26.07.2015.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Ravna Gora za 2015. godinu


Kao javna priznanja i nagrade ustanovljeni su:
- Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo
- Godišnja nagrada Općine Ravna Gora.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora mogu podnijeti domaće fizičke i pravne osobe, udruge, Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća
Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.
Uz  javno priznanje dodjeljuje se i novčana nagrada utvrđena proračunom Općine Ravna Gora, a javna priznanja dodjeljuju se povodom Dana Općine Ravna Gora 15. listopada 2015. godine.
Pisani prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine do 26. kolovoza 2015. godine.

U prilogu se nalazi JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.