TZ Ravna Gora

OBAVIJEST građanima Općine Ravna Gora - vlasnicima poljoprivrednog zemljišta o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina

29.04.2015.

Općina Ravna Gora obavještava svoje građane da su temeljem članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13) jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje svojih Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 6/14). Navedene poslove obavljaju poljoprivredni redari Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu Primorsko – goranske županije temeljem sklopljenog ugovora s Općinom Ravna Gora.

Građani, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, dužni su:

-    provoditi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta
-    sprječavati zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem
-    poduzimati mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetnika
-    uništavati biljne ostatke
-    provoditi mjere zaštite od erozije
-    uređivati i održavati živice i međe
-    održavati poljske putove
-    uređivati i održavati kanale
-    sprječavati zasjenjivanje susjednih parcela
-    provoditi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa.

Ovlasti poljoprivrednog redara su:


-    da u suradnji s Općinom Ravna Gora vrši nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera
-    opominje i sukladno kaznenim odredbama novčano kažnjava građane, vlasnike poljoprivrednog zemljišta koji ne provode agrotehničke mjere  i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.